Moje nieangielskie nazwisko utrudnia mi znalezienie pracy

Raport ujawnił, że jedna trzecia firm FTSE 100 nie ma przedstawicieli mniejszości etnicznych w swoich zarządach.

Moje nieangielskie nazwisko utrudnia mi znalezienie pracy
Moje nieangielskie nazwisko utrudnia mi znalezienie prac

Funke Abimbola, prawniczka i działaczka na rzecz różnorodności, powiedziała, że ​nie raz spotkała się z uprzedzeniami, kiedy próbowała znaleźć pracę w swoim zawodzie.

Komitet weryfikacyjny Parker stwierdził, że 31 z 83 firm, które dostarczyły odpowiednie informacje, należało do tych firm, które w swoich zarządach nie posiadają przedstawicieli mniejszości etnicznych w UK.

Pani Abimbola powiedziała: „Znalazłam wiele barier, które przeszkadzają mi w wykonywaniu mojego zawodu, po pierwsze, mam afrykańskie nazwisko, po drugie jestem czarną kobietą. Musiałam wykonać ponad 100 telefonów żeby się gdziekolwiek dostać. Doświadczyłam uprzedzeń i sytuacji, w których, będąc czarną kobietą, byłam ostrzej oceniana niż moi współpracownicy.”

Raport Parkera wykazał również jeszcze niższą reprezentację na szczeblu zarządu we wszystkich firmach FTSE 250, gdzie aż 119 firm spośród 173 (69 procent) nie było zróżnicowanych etnicznie.

 

Źródło: bbc.com